բայց

բայց

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,1
mais toutefois

freq: 1

(in: բայց սակայն)

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,1
mais

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՅՑ — ( ) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. (որպէս թէ ʼի բաց առեալ, կամ բաց ʼի բանէ աստի.) πλήν, ἕμπας, ἕμπης, ὄμως δέ tamen, verum, nihilominus, autem Սակայն. այլ սակայն. այլ. իսկ. յայսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c մջ. ԱՂԷ՛ δή, ἁλλά, γάρ, πλήν, εἶα nunc ergo, enim, eja, ἅγε, φέρε age, agedum ... Հա՛պա. օ՛ն. բայց արդ. ե՛կ. ա՛ծ. բե՛ր. *Մատհրամանոյն (մակբայ). աղէ՛, թո՛ղ, ա՛ծ, ե՛կ, բե՛ր: *Աղէ՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԻԱՅՆ — (ոյ, ով, միայնից կամ միայնց.) NBH 2 0268 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. μόνος solus. եւս եւ Միայն անհոլով՝ ունի զզօրութիւն ամենայն հոլովից, մակբայ կարծեցեալ ʼի մեզ. Մի այն եւեթ. մէն. մեկին. միակ. մին. միական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Mer Hayrenik — Մեր Հայրենիք English: Our Fatherland Mer Hayrenik National anthem of  Armenia Ly …   Wikipedia

 • ԱՅԼՈՒՍՏԵՔ — ( ) NBH 1 0090 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c մ. ԱՅԼՈՒՍՏԵՔ ՅԱՅԼՈՒՍՏԵՔԷ, ԱՅԼՈՒՍՏ ՈՒՍՏԵՔ Նոյն ընդ վ. (=ԱՅԼՈՒՍՏ) *Որ այլ ուստեք ոչ ծնանի, եթէ ոչ յանմտութենէ: Ոչ այլուստեք, բայց ʼի հպարտութենէ. Ոսկ. յհ.: *Ոչ այլ ուստեք առաւել՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԹԷ — ( ) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c շ. ԵԹԷ εἵ, εἵτε si որ եւ ԹԷ, ԵՒ ԹԷ. գրի եւս՝ ԵԹԵ, այլ նոյնպէս հնչի. Մասն բանի թէական՝ ի նշանակ պայմանի. թէ որ ... Ունի եւ զզօրութիւն բառիցս՝ Երբ, յորժամ. ἑάν, ἅν dum, quum, siquam… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՂՋԵՐՈՒԱՔԱՂ — (ի, ից.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. χίμαιρα, τραγέλαφος chimaera, hircocervus որ եւ ՔԻմԵՌ. Մտացածին կենդանի անգոյ որպէս խառնուրդ եղջերուի եւ քաղի. *Յիրողութեանցն ոմանք անգոյք են, որպէս եղջերուաքաղն, եւ արալէզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԿՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ն. (գրի եւ հնչի Մկրտել. բայց գտանի գրեալ եւ ՄԿՐԸՏԵԼ. որպէս լծ. ընդ Մխրճել, եւ ընդ մաքրոտել. βαπτίζω baptizo. ʼի յն. βάπτω . թ. պաթըրմագ. mergo, immergo, tingo, lavo եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱ 2 — ( ) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c շղ. ՆԱ՛. δέ, δή, μέν, οugr SmCi;, μὲν οὗν γε , ἁλλά vero, autem, etiam, verum, sane, profecto, ac quidem, quinimo. որ եւ գրի՝ ՆԱՅ՝ նոյն հնչմամբ. Որպէս թէ՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.